خدمات پس از فروش

یکی از اصول مهم برای یک خرید مناسب و محصول معتبر خدمات پس از فروش و گارانتی محصول است.
خدمات پس از فروش یک محصول شامل ضمانت و تعهد در مقابل مشتری و تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد. از آنجا که مهاب پلیمر راستین غرب اصول مشتری مداری را سرلوحه ی فعالیت خود قرار داده است موضوع خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت محصولات بسیار رعایت شده
اعتبار مهاب پلیمر راستین غرب مرهون تلاش مستمر به منظور جلب رضایت مشتری است. چرا که درصورت رضایت مشتری و در پی آن ایجاد اطمینان است که معاملات پیوسته خواهند بود.
بدین منظور مهاب پلیمر راستین غرب برای محصولات ارائه شده به مشتریان باتوجه به محصولات متنوع زمان گارانتی متوسط 5ساله را در نظر میگیرد و نیز خدمات پس از فروش را تا آنجا که در راستای اهداف شرکت و رضایت مشتری باشد در نظر دارد. و نیز از خدمات دیگر این شرکت به مشتریان خود لحاظ کردن کمترین هزینه ی باربری و بالاترین زمان تحویل را میتوان نام برد.