اخبار نمایشگاه


شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران
1399/10/29 - 11:51
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران
نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت آب و فاضلاب برپا مي گردد
اخبار نمایشگاه
1397/11/02 - 15:49
اخبار نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی تاسیسات آب و فاضلاب ایران در تهران محل دائمی نمایشگاه های تهران