سینی نشا

سینی نشا یک ابزار تولید شده جهت ایجاد فضایی مناسب رشد نشا می باشد که فضایی که مورد نیاز نشا است را تامین می نماید که این محیط کنترل شده در محیط های مختلف انجام می پذیرد. این سینی یکی از ابزارهای کشاورزی می باشد که وظیفه ی نگه داری از نشا در زمان پرورش نشا را در در محیط های تحت کنترل را بر عهده دارد تا زمانی که وقت انتقال نشا از سینی به زمین زراعی که محل اصلی پرورش گیاه است فرا رسد.
سینی نشا ناموجود می باشد
برای مشاهده انواع سینی نشا کلیک کنید.

 

مزایای استفاده از سینی نشا

کنترل نمودن بیماری های احتمالی گیاه و کنترل آفات
امکان استفاده از سینی نشا به دفعات مکرر وجود دارد و یک بار استفاده نیست.
جابجایی آسان
زهکش مناسب
افزایش نشا تولید
علاوه بر مواردی که در فوق عنوان شد از دیگر خصوصیاتی که می توان برای نشا  و تکنیک نشا کاری نام برد صرفه جویی در مصرف آب است. البته لازم است بدانید که نشا نسبت به بذر به آب بیشتری اقتضا می کند اما به دلیل بارور شدن تمامی بذرها در میزان بذر و آبیاری به موجب مقرون به صرفگی می گردد.
نشاها به دلیل فعالیت بیشترشان از زمان تعیین شده برای رشد معمولی یک گیاه سریع تر و چابک تر به مرحله ی رشد فیزیولوژیکی می رسد که در پیش رس نمودن گیاه و کسب قیمت نوبرانه ی بازار برای کشاورز مناسب تر است.